Παρουσίαση προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο Πειραματικό Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 2009 - 2010

                Τίτλος Προγράμματος                                                            Υπεύθυνοι Καθηγητές/τριες

...επιστροφή στην σελίδα των προγραμμάτων